Stickting Demodokos

Bossche Biënnale

De stichting Demodokos gaat tweejaarlijks – in de even jaren in augustus - een nieuw gecomponeerde stadsopera presenteren, in Den Bosch, op locatie, die landelijke zichtbaarheid krijgt als een opvallende, artistiek inhoudelijke onderscheidende producties, waarvoor publiek uit de verre omtrek naar Den Bosch komt. Het aantal voorstellingen per productie is minimaal twintig. Het componeren van een nieuwe opera vergt een langdurige voorbereiding en daarmee samenhangende uitvoerige financiële planning. Daarom wordt gewerkt vanuit een biënnale aanpak.

Stadsopera Den Bosch

De stadsopera’s van de Stichting Demodokos brengen verhalen van nu, geïnspireerd op wereldliteratuur, en vertalen deze naar de huidige samenleving in een stad. Door de kosmopolitische maatschappij te ‘downloaden’ naar een stedelijke regio worden cultuur en identiteit voor toeschouwers herkenbaar. Zij kunnen zich met de personages uit de stadsopera’s vereenzelvigen, sociaal-maatschappelijke waarden komen directer voor het voetlicht. Het begrip ‘stadsopera’ heeft in Nederland nu nog geen uitgesproken betekenis. De term zal door de ontwikkeling en voortschrijdend inzicht van de stichting Demodokos ‘geladen’ worden, betekenis en een nieuwe inhoud krijgen. Demodokos wil met de ontwikkeling van stadsopera’s exemplarisch worden voor hoe op een nieuwe manier opera gemaakt en beleefd kan worden

Drieluik

Het eerste project in 2020 'De Reiziger' (inspiratiebron Odyssee van Homerus) is minutieus uitgewerkt. Deze productie wordt uitgegeven door Donemus, Publishing house of contemporary classical music in Den Haag, en komt als bladmuziek voor iedereen beschikbaar. ‘De Schepper’ (2022; inspiratiebron Doctor Faustus van Thomas Mann) ligt als tweede concept klaar op de plank. Een derde idee is geboren: ‘De Regelaar’ (2024) een muzikale hertaling van De Goddelijke Komedie, het epos van de Florentijnse dichter Dante Aleghieri, geschreven in de veertiende eeuw.

Bestuur

Het bestuur van Demodokos bestaat uit Ruud Rottier (voorzitter), René Zijlstra (secretaris) en Francis Roeffen (penningmeester), allen actief in en betrokken bij 's-Hertogenbosch en beschikkend over relevante netwerken. Artistiek leider en kwartiermaker voor de te ontwikkelen producties is Marc Versteeg (dirigent, musicus).

Contact

In contact komen met de organisatie? Mail naar info@demodokos.nl of kijk op demodokos.nl